Personuppgiftspolicy (GDPR)

Vad är Blondy & Blacky:s inställning till sekretess på nätet?

Blondy & Blacky arbetar för att skydda din sekretess på nätet. Vår ambition är att du ska känna dig säker och lita på hur Blondy & Blacky handskas med dina uppgifter. Den information som samlas in om dig ska alltid minimeras till att endast innefatta de absolut mest nödvändiga uppgifter som behövs, exempelvis i samband med registrerad kundskap, tävlingar och så vidare. Blondy & Blacky satsar på att utveckla personliga och anpassade tjänster för sina registrerade kunder och behöver för detta syfte ofta viss information från användaren för att identifiera personen och garantera att rätt information når rätt användare. Grunden i allt vårt handhavande av personliga uppgifter är att dessa endast ska användas internt inom Blondy & Blacky och för att kunna erbjuda bättre tjänster.

Blondy & Blacky följer Dataskyddsförordningen (GDPR), så utnyttja dina rättigheter.

Begär ett datautdrag från Blondy och Blacky enligt GDPR

Begär borttagning av data enligt GDPR

Du hittar även dessa och får mer information på din konto-sida om du är registrerad användare på Blondy & Blacky

Vilken information om dig registreras på Blondy & Blacky?

När du blir köper en vara på Blondy & Blacky eller registrerar dig får du uppge ditt namn, epost-adress, adressuppgifter, betalningsinformation och övrig kontaktinformation. Din E-post och ditt lösenord identifierar dig på alla Blondy & Blacky-sidor. Vissa av Blondy & Blacky:s tjänster går som registrerad kund att anpassa efter eget tycke och i dessa fall sparas denna information tillsammans med dina registrerad kundsuppgifter i Blondy & Blacky:s databas. Detta gäller exempelvis tjänster som kommentarer, kundvagnsinnehåll, uppdateringar för klänningar med flera.

Adressuppgifter lagras för att kunna leverera produkter till dig som kund och för att genomföra betalningar och eventuella returer.

Som icke-registrerad loggas endast normala webbserver-uppgifter, såsom vilken server besökaren kommer ifrån. Denna information används för statistik och för att förhindra förfalskade beställningar. Uppgifterna används bland annat att fastslå antalet besökare eller för att föra statistik över vilka sidor och produkter som är populärast sajten. Detta för att kunna erbjuda en bättre service för våra kunder.

Vissa tjänster, är också skapade så att viss information lagras lokalt på användarens dator (genom cookies) för att underlätta hanteringen av tjänsten. Ingen annan information än den besökaren frivilligt lämnar skickas dock till Blondy & Blacky.

Om du skickar epost till Blondy & Blacky kan den personliga information du ger i ditt brev komma att sparas bland inkommande brev, men informationen används inte på något annat sätt än att svara på dina frågor.

Vi strävar efter att vårpersonuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

  • Laglighet 
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet

Hur använder Blondy & Blacky cookies?

Blondy & Blacky använder så kallad cookie-teknik på många av våra sidor. När en registrerad kund loggar in på Blondy & Blacky genom att uppge sin E-post och lösenord sparas en cookie (en liten textfil) på besökarens dator. I denna fil lagras information om registrerad kundmens identitet och andra uppgifter om hur registrerad kundmen valt att anpassa Blondy & Blacky:s sidor. När registrerad kund sedan besöker Blondy & Blacky:s olika sidor hämtas information från cookien för att fastslå vilken information som ska visas. Cookies används alltså för att ge våra besökare bättre och mer personligt anpassbara sidor och tjänster. Ingen annan användare eller Internetsajt kan komma åt uppgifterna i den cookie som lagras på din dator om du är säkert inloggad.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dessa. Besökaren ska också ge sitt samtycke till att cookies används på detta sätt.

Hur och av vem används informationen?

De uppgifter som lagras om registrerade kunder och besökare används endast för internt bruk och kommer inte att säljas eller vidarebefordras till andra företag eller personer. Uppgifterna kan dock användas för att ta fram statistiskt underlag, demografi o.s.v , men dessa uppgifter går ej att koppla till enstaka individer och användare. Detta statistiska underlag kan sedan användas för att informera eventuella framtida annonsörer och övriga samarbetspartners. OBS! Ingen personlig information delas med tredje part!

Som registrerad kund kan uppgifter du lämnar om din epost-adress komma att användas för att skicka epost till dig som rör Blondy & Blacky:s verksamhet. Däremot kommer aldrig dessa adresser att säljas eller överföras från Blondy & Blacky till annat företag, organisation eller person annat än om företaget byter ägare. Blondy & Blacky kommer heller inte skicka brev till dig som rör annat än Blondy & Blacky och dess tjänster, på annat sätt än att registrerad kund har godkänt och efterfrågat informationen. Blondy & Blacky ägnar sig inte åt SPAM eller onödiga massutskick av E-post. Det är ett otyg som endast oseriösa företag ägnar sig åt.

Blondy & Blacky lämnar heller aldrig ut ditt lösenord till någon annan än dig själv, och vid kontakt via telefon eller epost måste du lämna kompletterande uppgifter (om exempelvis födelsedatum och hemort, för kontroll mot de uppgifter du lämnade vid registreringen).

Betalningsinformation hanteras även av tredje part, så som Klarna och Paypal, för att genomföra transaktioner och förhindra bluff-beställningar.

Hur länge sparas informationen?

Personuppgifter sparas så länge som krävs för att genomföra vald uppgift av kunden, som exempelvis beställning och leverans av klänning, fortsatt inloggning och beställningshistorik för kundens räkning, eller för att hantera förfrågningar. Personuppgifter tas bort på begäran av kunden, efter färdigställd transaktion, då kunden ytterst ansvarar över sin registrering på Blondy & Blacky. Personuppgifter kan komma att raderas vid byte av teknikplattform om detta är ett tekniskt krav, och kunder meddelas då på passande sätt om detta, och de kan då behöva fylla i sina uppgifter på nytt.

Google Analytics

Blondy & Blacky använder sig av Googles analysverktyg för att spåra kampanjer och kunna ge en bättre upplevelse på webbplatsen, genom att se vilka produkter är populära. Ingen personlig information sparas.

Facebook Tracking pixel

Blondy & blacky använder sig av Googles spårpixel för att att spåra kampanjer och ge möjlighet att förbättra upplevelsen på webbplatsen och att nå ut med rätt erbjudanden. Ingen personlig information sparas.

Incidenthantering

Om det skulle ske en incident rörande personuppgifter som kan ha kommits över av tredje part, behandlar vi dessa utan dröjesmål, och meddelar alla berörda kunder om vidtagna åtgärder med anledning av incidenten. 

Vad kan jag göra för att skydda mig?

Om du vill vara säker på att ingen otillbörig person kommer åt den information du lämnar på Blondy & Blacky ska du se till att aldrig lämna ut ditt lösenord. Blondy & Blacky ber dig aldrig om ditt lösenord via email, snabbmeddelanden eller telefon, och du bör aldrig ge det till någon som uppger sig verka på Blondy & Blacky:s vägnar.

Om du är inloggad på Blondy & Blacky kommer alla användare av din dator åt din information. Se därför alltid till att logga ut efter att du har shoppat färdigt. Alternativ för att logga ut finns alltid högst upp på sidan. Om du är orolig för att andra använder din dator, eller om du använder dig av en dator på offentliga platser (såsom bibliotek, Internetcafé eller skola), se dessutom till att inte välja automatisk inloggning. Detta innebär att Blondy & Blacky känner igen dig när du besöker sidan utan att du först behöver uppge användarnamn och lösenord.

Är det något du undrar över så kontakta Blondy & Blacky på något av följande sätt

Kontaktformulär
Butikstelefon: +46 470 -273 50
E-post:  info@blondyblacky.com