!!!Varning för piratkopior!!!

Det kan kännas frestande att köpa sin märkesklänning på nätet - speciellt när priset ligger långt under var auktoriserade återförsäljare tar. Ofta rör sig detta om piratkopierade klänningar av sämre kvalitet och som inte ser ut som den ursprungliga klänningen som visades på bilden på Internet. I slutändan står kunden med en vara som är snedsydd, illasittande och utan möjlighet att få tillbaka sina pengar.

Låt inte detta hända dig. Om ett erbjudande verkar vara för bra för att vara sant - så är det oftast det. 

Hos Blondy & Blacky hittar du endast äkta märkesklänningar och vi arbetar endast med ledande tillverkare och leverantörer - inga kopior. Mori Lee har lagt ut en varningslista med de oseriösa sajterna som stjäl designen och bilderna den finner ni här morilee.com/beware Tänk efter före: Verkar priset onaturligt lågt? Har webbplatsen dålig svenska eller engelska? Är märket annorlunda från vad du hittar på andra webbplatser? Ser modellen ut att ha fått mer betalt än vad klänningen kostar? Var på din vakt och bli inte lurad i jakten på en bra affär. 

Risker med att köpa piratkopior

När du köper piratkopior ska du vara medveten om att det normalt inte finns någon kontroll på hur varorna tillverkas. Det finns många exempel på piratkopior som visat sig vara farliga för hälsa och miljö - både där de tillverkas och hos slutanvändaren. Handeln med piratkopior är lukrativ och har seglat upp som en konkurrent till de mer klassiska grenarna av organiserad brottslighet. Försäljning av piratkopierade varor kan bland annat användas för att tvätta pengar och för att finansiera annan brottslighet.

Förutom det rent etiska så riskerar du för egen del att bli av med dina varor. Tullverket har som en av sina uppgifter att motverka handeln med piratkopior, och kan stoppa försändelser speciellt från högriskländer (bland annat Kina, Indien, Thailand, Indonesien m.fl.) om de misstänker att de innehåller olagliga kopior. Rättighetsägaren kan då driva ett civilrättsligt mål mot den som köpt varan. Alternativt kan du och rättighetshavaren teckna en överenskommelse där du går med på att varorna förstörs. De allra flesta fallen i Sverige slutar på det sättet.